طنزنوشته های ریزودرشت/47/میرزاتقی خان - شهروند
طنزنوشته های ریزودرشت/43/میرزاتقی خان - شهروند
در ایام کریسمس، تعدادی ازدوستان با لطف بسیار، کریسمس را به من تبریک گفته بودند که از آنان ممنونم.
طنزنوشته های ریزودرشت/31/میرزاتقی خان - شهروند
دُرسا درخشانی، شطرنج‌باز ایرانی و استاد بین المللی شطرنج که به خاطر عدم رعایت حجاب از تیم ایران اخراج شده بود، به فدراسیون شطرنج آمریکا پیوست.
سخنرانی دکتر رضا مریدی در پشتیبانی از مردم ایران - شهروند
سیدمیثم آقاسیدحسینی؛ کاریکاتوریست: انسان بزرگترین خالق است! - شهروند
کاریکاتور چیست؟ ـ کاریکاتور انواع بسیار دارد و هر کدام یک تعریف، اما به نظر من کاریکاتور بیان حقیقت به زبان طنز است.