گفت وگوی شهروند با مری آپیک هنرمند تئاتر و سینما: در اوج شکوفایی ایران را ترک کردم/ گفت وگو: نسرین الماسی - شهروند
گفت وگو با کریم زیاّنی در پیوند با چاپ مجموعه شعر "تا بَرِ جانان"/فرح طاهری - شهروند
“تیز پرم، تیز پرم، تا بر جانان برسم”
کناره گیری تیم هوداک از سیاست بعد از 21 سال - شهروند
شهروند ـ رهبر محافظه کاران پیشرو، تیم هوداک، پس از ۲۱ سال کار در دولت، سیاست استانی را رها کرده و به عنوان مدیر اجرایی به انجمن املاک و مستغلات انتاریو می پیوندد. هوداک، که به عنوان وزیر کابینه در زمان مایک هریس و ارنی ایوز خدم
گزارش ویدیویی مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان در تورنتو - شهروند
طنزنوشته های ریزودرشت/42/میرزاتقی خان - شهروند