آیا مستأجران با حقوق خود آشنا هستند؟/2/جعفر کنودی - شهروند
۶ـ صاحب خانه ها معمولا در قرارداد اجاره عبارتی را اضافه می کنند به این مضمون که مستأجر لازمست هزینه ی تعمیرات تا صد دلار (یا هر مقداری که مشخص نمایند) بپردازد و مبلغ مازاد را صاحب خانه خواهد پرداخت.
"دین ستیزی و لزوم جدایی دین از سیاست" /اقتباس از نویسندگان بهائی - شهروند
مروری بر تعالیم بهائی      
مهمترین خبر 2015 کبک براساس نظرخواهی سی بی سی - شهروند
شهروند – علی شریفیان: شبکه سی بی سی روی سایت خود از مراجعه کنندگان خواسته مهمترین خبر سال ۲۰۱۵ در کبک را
عبدالکریم لاهیجی: ایران حکم اعدام پنج فعال عرب را لغو کند - شهروند
Cyber Dialogue on Iran - شهروند
Sima Sahar Zerehi – With all due respect to Tunisia, it all started with Iran.  No, not with the 1979 revolution as claimed by the Islamic regime’s clumsy PR machine, but with the pro-democracy movement that erupted after the June 2009 Iranian ‘selections.’