Οι
πρωθυπουργοί των επαρχιών του Καναδά  έχουν
δεσμευθεί για μια δίκαιη και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνίας.

Οι
πρωθυπουργοί των επαρχιών του Καναδά  έχουν
δεσμευθεί για μια δίκαιη και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνίας.

Οι πρωθυπουργοί των επαρχιών του Καναδά  έχουν δεσμευθεί για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.

                     Της Μαρίας Βουυτσινά

 


Niagara-on-the-Lake, ON. – Οι πρωθυπουργοί των επαρχιών της Καναδικής ομοσπονδίας έχουν δεσμευθεί για την δημιουργία μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας όπου οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες είναι ταγμένες και υποστηρίζουν την ευημερία τους και τους βοηθούν να συμβάλλουν στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της κοινωνίας.
Υποστήριξη για Άτομα με Αναπηρίες.


Οι Πρωθυπουργοί συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό το να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι Καναδοί που ζουν με αναπηρίες έχουν τα απαραίτητα στηρίγματα για να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κοινοτήτων μας. Οι Πρωθυπουργοί, για τον σκοπό αυτό,  έδωσαν εντολές στους υπουργούς των  κοινωνικών υπηρεσιών για να επιταχύνουν τις εργασίες τους σχετικά με τα συστήματα στήριξης αναπηρίας και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις επιλογές και τις συστάσεις τους.
Ψυχική Υγεία


Οι Πρωθυπουργοί αναγνώρισαν τις προκλήσεις που συνδέονται με την ψυχική ασθένεια και τις επιπτώσεις της πάνω σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Τόνισαν τη σημασία μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε κάθε δημόσια δικαιοδοσία. Με βάση τις συζητήσεις τις σχετικές με τη Ψυχική  Υγεία στη Σύνοδο Κορυφής του 2012, που πραγματοποιήθηκε στο Winnipeg, οι  πρωθυπουργοί έδωσαν εντολή στους  αρμόδιους υπουργούς να οργανώσουν  μια συνάντηση των ηγετών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, πάνω στο χώρο εργασίας για τη προστασία της ψυχικής υγείας και ευεξίας για το 2013. Οι  Πρωθυπουργοί  επίσης έδωσαν εντολή στους υπουργούς να συνεχίσουν την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της πρόληψης των ψυχικών ασθενειών και να προσδιορίσουν τρόπους προσέγγισης, για τις θεραπείες και τα στηρίγματα που ενδεχομένως  μπορούν να μοιραστούν σε όλες τις διοικητικές  δικαιοδοσίες της Καναδικής επικράτειας έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι πολίτες και οι κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ιθαγενών και οι πλέον απομακρυσμένες περιοχές.
Προσιτές και Κοινωνικές Κατοικίες


Οι Πρωθυπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και την κοινωνική στέγαση. Αναγνώρισαν ότι, παρόλο που τα μέτρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή, τα μέτρα αυτά είναι ανεπαρκή. Κάλεσαν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνεργαστεί με τους υπουργούς των κατοικιών σε μια μακροχρόνια ομοσπονδιακή δέσμευση χρηματοδότησης για τη στέγαση, για την  οποία θα σκιαγραφήσει μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη στρατηγική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των  ποικίλων αναγκών στέγασης της χώρας τόσο για την κάλυψη των σημερινών αναγκών όσο και εκείνες  των μελλοντικών γενιών. Η Πρωθυπουργός του Κεμπέκ ανέφερε ότι η κυβέρνησή της σκοπεύει να κάνει τις δικές της επαφές και συνομιλίες επί του θέματος με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Συνταξιοδοτικό Εισόδημα


Οι Πρωθυπουργοί συζήτησαν το σύστημα συνταξιοδότησης και το εισόδημα των συνταξιούχων του Καναδά καθώς επίσης  και τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για την εξασφάλιση στους ηλικιωμένους ότι και την επομένη θα έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με ασφαλή και επαρκή εισοδήματα. Οι Πρωθυπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη να εξεταστούν οι επιλογές για την ενίσχυση του συστήματος συνταξιοδοτικού εισοδήματος συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Συντάξεων Καναδά / και του συνταξιοδοτικού προγράμματος του Québec καθώς επίσης και τα υφιστάμενα  Συγκεντρωτικά προγράμματα Συνταξιοδότησης. Μια μικρή, σταδιακή αύξηση της πλήρους χρηματοδότησης για την επέκταση του κρατικού συνταξιοδοτικού συστήματος  CPP / QPP θα βοηθούσε να αυξηθεί το εισόδημα συνταξιοδότησης για το μέλλον των συνταξιούχων, και θα είναι συνεπής με τις προσπάθειες για τη βελτίωση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας. Οι Πρωθυπουργοί  έφρασσαν την ανησυχία τους την με την αύξηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της ηλικίας της συνταξιοδότησης από το προηγούμενο μέτρο  ασφάλειας της ηλικίας  και το Εγγυημένο συμπλήρωμα εισοδήματος από τα  65 σε 67, δεδομένου ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ώστε περισσότεροι Καναδοί να στρέφονται προς το βοήθημα  της κοινωνικής πρόνοιας, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του βασικού βιοτικού επιπέδου. Οι Πρωθυπουργοί έλαβαν υπ’ όψη τη δέσμευση  της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αποζημίωση των επαρχιών και των αυτοδιοικούμενων βόρειων εδαφών για κάθε καθαρό πρόσθετο κόστος και αποφάσισαν να λάβουν τα σχετικά μέτρα προς τον τομέα μελλοντικών συζητήσεων για τη συμμετοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης πάνω στο θέμα αυτό.
Ο εκφοβισμός και η διαδικτυακή παρενόχληση


Οι Πρωθυπουργοί καταδικάζουν όλες τις μορφές του εκφοβισμού. Ειδικότερα, ανησυχούν για τις επιπτώσεις που αυτές μπορούν να έχουν όταν  προέρχονται από τον κυβερνοχώρο με την μορφή του εκφοβισμού πάνω στις νέες γενιές γενιά νέων πολιτών.


Οι Πρωθυπουργοί διαμοιράστηκαν κοινές λεπτομέρειες σχετικά με τις πρωτοβουλίες που παίρνουν όλες οι επαρχίες και τα εδάφη που έχουν αναλάβει για την πρόληψη του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο, την ενίσχυση και υποστήριξη της ψυχικής υγείας, τη παροχή υποστήριξη στα θύματα και την κάλυψη των  κενών στη νομοθεσία μας.

 Οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές και οι υπάλληλοι των σχολικών συμβουλίων έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν πάνω σε αυτό , βοηθώντας τα παιδιά και τους νέους να κατανοήσουν την επίδραση των συμπεριφορών τους στους άλλους και να ενδυναμώσει τους νέους να κάνουν καλές επιλογές σε όλες γενικά  τις καταστάσεις. Οι γονείς επίσης θα πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση της επιτυχίας στο σχολείο, αναγνωρίζοντας τα προειδοποιητικά σημάδια του εκφοβισμού, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, και  διδάσκοντας  στα παιδιά την ανάγκη καλής επικοινωνίας, για την κοινωνική αντιμετώπιση των καταστάσεων στο σπίτι.
Οι Πρωθυπουργοί ενθαρρύνονται από τις προσπάθειες πολλών νέων ανθρώπων, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα, που δείχνουν  ηγετικά προσόντα δουλεύοντας σκληρά προκειμένου να αποτρέψουν τον εκφοβισμό στα σχολεία και τις κοινότητές τους. Οι  Πρωθυπουργοί  επαινούν το έργο των Υπουργών Δικαιοσύνης, εκείνων  για την προστασία των γυναικών, τους  υπουργούς Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς  ολόκληρης της χώρα μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την παρακολούθηση και πρόληψη του εκφοβισμού στα σχολεία, και στην προάσπιση προσπαθειών πρόληψης και παρέμβασης εντός των σχολικών κοινοτήτων. Κάλεσαν επίσης όλους τους εταίρους να επιδιώξουν σχέσεις συνεργασίας με στόχο τη εκμάθηση του τι λειτουργεί καλά και τα υποστηρίγματα τα οποία μπορούν να ενισχυθούν τόσο για τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, τους νέους και τις οικογένειές τους.


Η βλάβη που προκαλείται από τη χρήση της τεχνολογίας μπορεί να είναι πιο διαδεδομένη από τις παραδοσιακές μορφές εκφοβισμού. Η παρενόχληση μέσω του Κυβερνοχώρου έχει σημαντικές συνέπειες πάνω στους διάφορους τομείς του δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ποινικών, αστικών, συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Πρωθυπουργοί τάσσονται αλληλέγγυοι  με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης στις προσπάθειές τους για την τροποποίηση και ενίσχυση του ποινικού κώδικα, δημιουργώντας ένα νέο αδίκημα που καλύπτει μη συναινετική κατανομή των ερωτικών εικόνων καθώς επίσης και τον εκσυγχρονισμό της  έρευνας της εξουσίας για την επιβολή του νόμου. Οι Πρωθυπουργοί τόνισαν την ανάγκη για την ταχεία εξέταση των συστάσεων σε συνεννόηση με τις επαρχίες και τα εδάφη έτσι ώστε να μπορούν να μετατρέπονται αυτές οι αποφάσεις μέσα στη  νομοθεσία όσο το δυνατόν γρηγορότερα.