اخراج روسیه از المپیک زمستانی ۲۰۱۸ - PersianMirror

اخراج روسیه از المپیک زمستانی ۲۰۱۸ - PersianMirror

در حالیکه بیش از ۶۵ روز به آغاز بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸، در شهر Pyeongchang، در کشور کره جنوبی باقی نمانده، کمیته بینالمللی المپیک روز سه شنبه ۵ دسامبر اعلام کرد کشور روسیه نمیتواند در بازیهای المپیک زمستانی شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنا به تصمیم کمیته بینالمللی المپیک، ورزشکاران روسی اگر مایل باشند میتوانند بصورت فردی و زیر پرچم بیطرف المپیک، با عنوان «ورزشکار روسی»، و نه ورزشکار تیم روسیه، در بازیهای المپیک زمستانی شرکت کنند.

سال گذشته یک حقوقدان کانادایی بنام Richard McLaren گزارشی منتشر کرده بود که ثابت میکرد دولت روسیه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، با روشی مشخص و برنامه ریزی شده، ورزشکاران روسیه را وادار به دوپینگ کردن میکرده است.

براساس این گزارش بیش از یک هزار تن از ورزشکاران روسیه، در نادیده گرفتن مقررات ضد دوپینگ المپیک مشارکت داشتهاند.

ورزشکاران روسیه تاکنون ۱۱ مدال از ۳۳ مدالی که در بازیهای المپیک زمستانی در سال ۲۰۱۴ برنده شده بودند را از دست دادهاند.

ورزشکاران روسی که بخواهند در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ شرکت کنند باید آزمایشات سخت کمیته بینالمللی المپیک را انجام دهند.

ورزشکارانی که پیش از این به دلیل دوپینگ کردن از شرکت در بازیها محروم شده بودند، نمیتوانند دوباره در بازیها شرکت کنند.

کمیته ملی المپیک روسیه باید مبلغ ۱۵ میلیون دلار آمریکا، بعنوان جریمه و هزینه انجام تحقیقات، به کمیته بینالمللی المپیک بپردازد. این مبلغ قرار است برای بهبود و دقیقتر کردن روشهای مبارزه با دوپینگ به مصرف برسد.

در بازیهای المپیک زمستانی آینده هیچیک از مقامات رسمی روسیه برای شرکت در مراسم و مشاهده بازیها دعوت نخواهند شد.

برای بازیهای المپیک زمستانی آینده تاکنون بیش از ۷ هزار آزمایش و کنترل دوپینگ، بر روی بیش از ۴ هزار ورزشکار انجام شده، که بیشتر آزمایشات در مورد ورزشکاران روسیه بوده است.

قرار است تا شروع بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸، بیش از ۲۰ هزار آزمایش و کنترل دیگر هم انجام شود.