Một Kiều Lừa Gạt Không Mới

Một Kiều Lừa Gạt Không Mới

Mặc dù sở Sheriff quận Harris cảnh cáo nhiều lần, nhưng một phụ nữ, cư dân Houston vẫn bị lừa gạt mất $1,148.

Bà kể lại là hôm thứ Năm 6/22/2017, một người đàn ông gọi điện thoại và bảo bà phải điện thoại gấp cho trung úy Johnson, tại văn phòng Sheriff, quận Harris vì bà có 2 lệnh tầm nã của tòa án, bà có thể bị bắt, hoặc có thể đóng bond: tiền bond là $1,148.

Nạn nhân kể lại là âm thanh cuộc điện đàm nghe có vẻ rất chính thức; ngoài giọng nói ‘đầy vẻ công vụ’, còn có văng vẳng tiếng radio điều hành cảnh sát, và tiếng ‘trung úy Johnson’ cảm ơn ai đó đem cà phê đến bàn cho ông ta.

Đang đi chơi tại Colorado, bà không muốn cuộc vui bị gián đoạn vì sơ ý không ra hầu tòa, do một cái ticket lưu thông nào đó, nên bà vội vàng gửi tiền tới địa chỉ do ‘trung úy Johnson’ cho bà.

Vài hôm sau, bà gọi điện thoại nhờ một người bạn, cũng làm trong hệ thống công lực, check dùm. Người này gọi số của ‘trung úy Johnson’ để biết là không có viên chức nào là ‘trung úy Johnson’ cả.

Nghe bạn trả lời như vậy, thiếu phụ nạn nhân gọi số điện thoại đã gọi bà; nhưng dĩ nhiên là không tìm ra ai cả.

Bà gọi đài truyền hình ABC 13 nhờ điều tra; tổng đài cho biết đường điện thoại đó đã disconnected