Phe đối lập dân chủ Hong Kong thua trong cuộc bầu cử bổ sung

Phe đối lập dân chủ Hong Kong thua trong cuộc bầu cử bổ sung

Phe dân chủ Hong Kong không giành lại được tất cả bốn ghế dân biểu phải bầu lại trong cuộc bầu cử bổ sung hôm 11/3, còn được xem là một cuộc trưng cầu dân ý “ủng hộ hay chống Trung Quốc”.

Vì sao phe đối lập thất bại? RFI phân tích: Phe thân Bắc Kinh tại Hong Kong thành công chiếm được hai ghế dân biểu trong số bốn ghế của phe đối lập. Sau cuộc bầu cử vào tháng 9 năm 2016, có bốn nghị sĩ đối lập bị cáo buộc “không tuyên thệ nghiêm túc” và do vậy bị mất quy chế dân cử. Cuộc bầu cử lại theo một quy trình do Bắc Kinh chỉ đạo vào tháng 11 năm 2016, bị đối lập Hong Kong xem là một vụ áp đặt thô bạo.

Khoảng 2 triệu cử tri được mời đi bầu, nhưng tỷ lệ tham gia chỉ có 43%, thấp hơn tỷ lệ đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử 2016 đến 15 điểm. Đây là dấu hiệu cho thấy người dân Hong Kong giảm tinh thần tranh đấu, trong bối cảnh kinh tế khá hơn và tân đặc khu trưởng ít gây tai tiếng hơn người tiền nhiệm.

Về phần phe thân Trung Quốc, họ tập trung vận động trên chủ đề “ổn định và vãn hồi trật tự”, để đối chọi với tình trạng rối loạn kéo dài trong suốt nhiều tháng xuống đường của phong trào cách mạng Dù vàng.